Определя вида на невидим регион. Може да приема стойности: