Задава вид на маркера. Възможните стойности:

- за списъци зададени с таг <ul> - за списъци зададени с таг <ol>