Указва, че стойността на атрибута scrolldelay трябва да е точна. В противен случай, при стойност по-малка от 60 милисекунди, ще бъде закръглена до 60 милисекунди.