Определя размера на горното поле (празното пространство).