Цел за връзка, прозорец или име на фрейм, в който ще бъде отворен линка.
възможните константни стойности: