Съдържа съобщение, което ще бъде изведено в процеса на зареждане на обекта.