Задава броя колони в групата (по подразбиране 1). Атрибута се игнорира, ако в таг colspan е зададена 1 или повече колони с помоща на таг col.