Използува се при type=horizontal или type=vertical и задава височина или ширина  на елемента в пиксели.