Определя количеството видими елементи в списъка. По подразбиране е равен на 1 - в случая се създава открит списък.