Задава дебелината на хоризонтална линия (в пиксели).