Определя размера шрифта (число от 1 до 7 включително: 1 - най-малък шрифт, 7 - най-голям).