Определя формата на дадена активна област - правоъгълник,окръжност... Може да приема следните стойности: