Атрибут-флаг, показва че елемента е избираем. Ако за списъка е използван атрибута multiple,  може да се избират няколко елемента в списъка едновременно.