Разстояние в пиксели, между повтарящ се текст в бягащ ред за единица време, указано в атрибута scrolldelay.