Определя клетка, която е заглавна. Може да приема следните стойности: Този атрибут може да се  използува вместо атрибута headers, Включен е в стандарта  HTML , но  няма абсолютна  браузерна подръжка.