Този атрибут определя схема, по която се определя формата на съдържанието. Атрибута scheme  предоставя на браузера допълнителни сведения за коректно интерпретиране на мета данни. Например при описване на дата. Запис "12-11-99" може да се интерпретира различно: 12 ноември 1999 г., или 11 декември 1999 г. Ако атрибута scheme има стойност "Month-Date-Year", то не може да има грешка.
Пример:
<meta scheme="ISBN" name="identifier" content="0-8230-2355-9">
(указва, че стойността на свойство identifier - код ISBN).
Стойностите на атрибута scheme зависят от свойствата на name и профила, указан в атрибута profile.