Определя броя редове, които се обединяват в клетка.