Задава броя и височината на хоризонтални фрейми. Стойностите се разделят с запетая, описват се фреймите от горе надолу по следния начин:
- в проценти от горния край на браузера. Пример:
rows="25%, 75%"
- в пиксели. Пример:
rows="120, 500"
- с използването на символа *, означава -останалото пространство.Ако преди звездата има  цифра, то избрания размер се увеличава в пъти посочени с цифра. Пример:
rows="25%, *, 2*"
ще бъдат създадени три фрейма, размер 25%, 25% и 50% от височина на прозореца на браузера.
Начините могат да се комбинират.
Атрибута  rows може да се използува  с атрибута cols за  създаване на мрежа от  фреймове.