Определя размера на дясно поле (празното пространства между края на съдържащия се елемент и най-отдалечения от него обект).