Задава отношение на документа към връзка, зададена с атрибута href. Задава обратна на rel поредност на документи. Приема една или няколко стойности(разделят се с интервали), описани в приложение "Типове  връзки".
Пример:

page1.html:
<link href="page2.html" rel="next">
page2.html:
<link href="page1.html" rev="prev">
В случая, тагове link, зададени на страницата page1.html и page2.html са равнозначни.