Задава отношение на документа към връзка, зададена с атрибута href. Приема една или няколко стойности (разделят се с интервали), описани в приложение "Типове  връзки".
Пример:

page1.html:
<link href="page2.html" rel="next">
page2.html:
<link href="page1.html" rev="prev">
В случая, тага link, зададените на страницата page1.html и page2.html  са равнозначни.