Елемента е достъпен само за четене, но не и за въвеждане на информация.