Указва размера на шрифта в пункт (атрибута е специфичен за Netscape).