Указва URL, на който може да намери или свали plugin за изобразяване на обекта.