Определя типа на палитра цветове за преглед на обекта. Може да приема следните стойности: