Указва, какво ще стане, ако съдържащото се в слоя прехвърли отделената му област. Стойността none не прави никакви изменения, а стойността clip сгъва съдържащото се в слоя до размера който му е определен.