Запазва съдържанието на клетка на един ред. Може да приема стойност yes или no или като атрибут-флаг.