Определя дадената област като неактивна, т.е. отменя действието на атрибута href в областта.