Име на параметъра. Зависи от обекта, на който се присвоява параметъра.