Този атрибут определя име на свойство на тага <meta>. Стойността на това свойство се определя от атрибута content.
Ето възможните стойности на атрибута name:

DESCRIPTION - описание на документа. В атрибута content трябва да се съдържа описание на документа (около 100-250 символа, по дълго описание оказва отрицателно въздействие на търсачките). Може да повторите тага с описания на документа на няколко езика или диалекти (с различни стойности на атрибута lang).
Пример:
<meta name="DESCRIPTION" content="Описание на сайта">
KEYWORDS - в атрибута content се съдържат ключови думи за документа, (разделят се с запетаи). Важен атрибут за търсачките (също като и DESCRIPTION). Препоръчително е да се ограничава до 1000 символа.
Пример:
<meta name="KEYWORDS" content="Ключови думи, разделят се със запетая">
ROBOTS - управление индексацията на документа от търсачки. Атрибута content приема една от следните стойности: Пример:
<meta name="ROBOTS" content="ALL">
DOCUMENT-STATE - статус на документа (честота  на повторна индексация ). Атрибута content може да приема една от двете стойности: Пример:
<meta name="DOCUMENT-STATE" content="DYNAMIC">
RESOURCE-TYPE - тип на ресурса. За html-документи този параметър е "DOCUMENT".
Пример:
<meta name="RESOURCE-TYPE" content="DOCUMENT">
AUTHOR - указва автора на дадения документа.
Пример:
<meta name="AUTHOR" content="Mr. Smith">
COPYRIGHT - указва информация за авторските  права.
Пример:
<meta name="COPYRIGHT" content="SWB Development Studio">
GENERATOR - програма, създала html-кода  на документа.
Пример:
<meta name="GENERATOR" content="Web Builder">
UPDATED - дата на следващото обновяване на страницата.
Пример:
<meta name="UPDATED" content="01.01.07">
URL - разположение  на главната страница на сайта.
Пример:
<meta name="URL" content="http://www.swbsite.com">