Атрибут-флаг. Ако е поставен, от падащия списък може да се избират няколко елемента.