Определя начина на предаване на дадени форми към web-сървъра. Почти не се подържа от много браузери.