Определя начин на обработка на форма Възможните стойности са "get" и "post". Подразбира се метода "get". стойността get добавя данните към URL, зададен в атрибута action. стойността post предава данните по протокола HTTP. Този способ няма ограничение за размера на предаваните данни, за разлика от първия начин.