Този атрибут определя носителя, за които е предназначен документа. Може да приема следните стойности:

screen - екрана на компютъра (поставен по подразбиране)
all - всички типове устройства
aural - синтезатор на реч
braille - устройства с алфавит Бройле
handheld/ - джобни устройства (малък екран, монохромен, разстрова графика)
print - странични, непрозрачни материали и документи, в режим предварителен преглед за печат
projection - проектор
tty - носител с фиксирани  символи (телетип, терминал, преносими  устройства с ограничени възможности за изображения)
tv - телевизор (низка разрешителна способност на цвета)