Атрибут, за браузера Netscape. Разрешава обръщане към аплет, скрипт.