Задава максималния брой символи в елемент, които може да се въведат в поле за въвеждане.