Задава броя повторения в бягащ ред. За безкрайно повтаряне  е ключовата дума infinite (в Internet Explorer може да се използува стойността-1).