Задава броя повторения на аудио или видео-клипа. За безкрайно повтаряне е ключовата дума infinite (в Internet Explorer може да се използува стойността-1).