Определя цвета на хипервръзката. Препоръчително е използването на стилове.