Определя размера на лявото поле (празното пространства между края на съдържащия елемент и най-отдалечения от него обект).