Задава координати на левия края на елемента спрямо главния елемент.