Посочва, показвали се ли изображение на навигационната карта, обработвана на сървъра. Приема стойности true или false.