Атрибута определя базовия URL. Разбирасе, само абсолютен.