Атрибута посочва URL  (абсолютен или относителен адрес) или посочва  котва.