Управлява изобразяването на обекта в страницата. Ако атрибута присвои стойност true, той няма да бъде изобразен; false (по подразбиране) -ще бъде.