Съдържа списък със стойности на атрибута id клетка-заглавие, свързани с дадена клетка (разделени с интервали).