Задава разстояние (в пиксели) между колоните. по подразбиране 10 пиксели.