Определя размера на свободното пространство между фреймите. Атрибута не е описан в спецификацията на HTML 4.0.