Определя id на управляващия елемент в форми, за който е назначен таг <label>.