Посочва вида на шрифта (може да посочите една или няколко стойности - в случая ще бъде взет първия в списъка шрифт, подържан от браузера).